חזון ביה"ס

חזון בית-הספר

"הדואג לשנה- זורע חיטה, הדואג לשנים- נוטע עצים, הדואג לדורות- מחנך בני אדם", יאנוש קורצ'אק.

תיכון חדרה בית אליעזר הציב לעצמו את האתגר להיות בית חינוך, שייעודו חינוך דור העתיד,

מתוך שאיפה למצוינות אישית וערכים של אחריות חברתית וסביבתית.

חזון בית הספר מושתת על שבעה ערכים מרכזיים המהווים את ליבת הערכים שלו כארגון

ולאורם הוא מתנהל ומכוון את פעולותיו:

1. אקלים של צמיחה:

אנו מאמינים שכל אדם זקוק לאקלים מיטבי על מנת להתפתח במלואו.

תיכון חדרה בית אליעזר מטפח אקלים חינוכי מיטבי, המעודד צמיחה והעצמה של התלמידים ושל צוות המורים, תוך טיפוח ערכים של שיתוף, מחויבות הדדית, יחס אישי ותחושת מוגנות בין כל באי בית-הספר.

2. טיפוח תחום הפרט:

אנו מאמינים שכל אחד מאתנו הוא בראש ובראשונה אדם .

תיכון חדרה בית אליעזר מטפח את תחום הפרט באמצעות מתן מענה פרטני המותאם לתלמידים בעלי צרכים רגשיים וחברתיים מיוחדים, תוך יצירת שיתופי פעולה צוותיים וקהילתיים.

3.מענה לימודי הולם:

אנו מאמינים שכל תלמיד יכול לפתח את הפוטנציאל האישי שלו בדרך למימוש, מיצוי ומצוינות . תיכון חדרה בית אליעזר שואף לאפשר לכל תלמיד לגלות את תחומי החוזק שלו. להעניק שוויון הזדמנויות באמצעות מתן מענה לימודי, רגשי וחברתי הולם לצרכיו הייחודיים של כל תלמיד. במטרה לאפשר חוויות של למידה, הצלחה ובנייה של דימוי עצמי חיובי.

4. מחויבות למצוינות ולתהליכי הוראה ולמידה איכותיים:

אנו מאמינים ביכולתו של הלומד להפיק תועלת מתהליך מתמיד של קידמה והצבת אתגרים. תיכון חדרה בית אליעזר ייצור ויטפח סביבה לימודית מתקדמת, איכותית ומותאמת לזמן ויעודד תרבות של מצוינות בהוראה, בלמידה ובחינוך, תוך עידוד של סקרנות, יצירתיות וביטוי עצמי.

5. חינוך ערכי – חברתי וטיפוח מודעות ואחריות סביבתית:

אנו מאמינים שלכל אדם יש את הזכות לשמור על ייחודיותו תוך מחויבות לתרום לחברה ולהשתתף בבניית קהילה איכותית. תיכון חדרה בית אליעזר יטפח מנהיגות ויקדם את החינוך הערכי תוך הדגשת המחויבות לערכי מדינת ישראל כחברה מגוונת, הומאנית ודמוקרטית, ערכי תרבות ישראל, אחריות חברתית וכבוד הדדי. וכן עידוד של מעורבות באקטואליה ואחריות לערכי קיימות ושמירת הסביבה.

6. טיפוח כישוריי חיים והתמודדות:

אנו מאמינים שפיתוח כישוריי חיים יסייעו לתלמידנו בהתמודדויות המורכבות שמציבים בפנינו החיים בעולם המודרני. תיכון חדרה בית אליעזר מטפח פיתוח של כישורי חיים והתמודדויות עם דילמות המאפיינות את גיל ההתבגרות על מנת לפתח חוסן אישי, כישורים חברתיים ויכולת להתמודד בהצלחה עם משימות התפתחותיות, קשיים וסכנות.

7. טיפוח תחושת שייכות וגאווה בזהות:

אנו מאמינם כי תחושה של שייכות וזהות מגובשת מעניקים בטחון בעצמי ומעודדים את תלמידינו - דור העתיד. לפתח מעורבות, מנהיגות ונכונות לתרום לקהילה. תיכון חדרה בית אליעזר יצור ויקדם תחושת שייכות וגאווה במעגלי ההשתייכות הייחודיים לכל תלמיד. ובמעגלי ההשתייכות והזהות המשותפים לכל תלמידינו. במסגרת ביה"ס אנו מטפחים סביבה ארגונית ומבנית מכבדת, מטופחת, אסטטית ויצירתית, המשקפת את אורך החיים בביה"ס ומעוררת גאווה ותורמת לתחושה של שייכות.